Obsługa korporacyjna

Dbając o dobro swoich Klientów, w ramach doradztwa korporacyjnego, świadczymy wszelką pomoc korporacyjną jaka jest potrzebna w związku z prowadzoną przez naszych Klientów działalnością gospodarczą. Dlatego, na życzenie naszych Klientów:

rejestrujemy w sądach i urzędach wszelkie spółki, oddziały, przedstawicielstwa etc.

• przygotowujemy i rejestrujemy wszelkie zmiany w KRS oraz w pozostałych urzędach (zmiany członków organów spółek, podwyższenia kapitału, zmiany umowy spółki etc.);

likwidujemy i przekształcamy spółki;

• przygotowujemy i przeprowadzamy zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, w tym przygotowujemy, zatwierdzamy i składamy dokumenty naszych Klientów w zw. z zakończeniem roku obrotowego spółek;

przygotowujemy i konsultujemy umowy spółki i umowy gospodarcze (umowy sprzedaży udziałów, umowy pożyczki, umowy najmu...)

Companies Trade Sp.z o.o. swoim Klientom oferuje możliwość obsługi korporacyjnej w ramach stałego zlecenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 600 702 301.