Obrót używanymi spółkami

Pośredniczymy w transakcjach kupna - sprzedaży spółek kapitałowych.

Jeśli chcecie Państwo zbyć udziały w swojej spółce lub nabyć udziały w spółce, prosimy o:

1. wypełnienie poniższego formularza

2. przesłanie dokumentów:
- odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego;
- sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata;

3. przekazanie informacji :
- o cechach szczególnych spółki - w tym posiadanych koncesji i zezwoleń, posiadanych liniach technologicznych czy nieruchomościach itp.;
- o Państwa oczekiwaniach finansowych.

Companies Trade Sp.z o.o. nie bierze odpowiedzialności za sprzedawane spółki jak i za prawdziwość prezentowanych ogłoszeń.
Błąd dodania: Plik nie istnieje

Jeśli, planując transakcję kupna lub sprzedaży udziałów lub akcji w spółce, będziecie Państwo potrzebowali profesjonalnego doradcy, proponujemy Państwu naszą pomoc. W ramach oferowanych usług chętnie :
- przeprowadzimy due diligence spółki;
- doprowadzimy spółkę do stanu, w którym jej księgowość oraz dokumentacja korporacyjna będą zgodne z obowiązującym prawem;
- przeprowadzimy audyt podatkowy spółki zakończony opinią biegłego rewidenta;
- przeprowadzimy likwidację lub przekształcimy spółkę.

W razie pytan prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 600 702 301.