Doradztwo podatkowe

Starając się zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i komfort prowadzenia działalności, proponujemy nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Naszym Klientom oferujemy:

- obecność przy kontroli podatkowej doradcy podatkowego;

- wydawanie opinii podatkowych;

- doradztwo podatkowe w pełnym zakresie;

- doradztwo podczas kontroli, postępowania i sporów w sprawach podatkowych ;

- badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;

- konsultacje rozwiązań podatkowych na każdym etapie prowadzonej działaności.

Companies Trade Sp.z o.o. oferuje swoim Klientom możliwość obsługi podatkowej w ramach stałego zlecenia.

W razie pytań, prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu +48 600 702 301.